Kalite Politikamız
Bizler sürekli başarılı olmanın en yüksek kalitede servis verme ve ürün sağlama sayesinde olduğunu düşünmekteyiz.

ERCAMAY CAM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak kalite politikamız ; ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, sürekli gelişim, etik ve çevre duyarlılığı üzerine kurulmuştur. Ulusal ve uluslararası yasalar, mevzuatlar ile ticari etiğini dikkate alarak, ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, müşterilerimizi, tüm iş ortaklarımızı ve geleceği ile ilgili olarak çalışanlarımızı, aynı gayede buluşturmayı amaçlamaktayız.

Firmamız yüksek kalite anlayışını, her türlü üretim , hizmet ve çalışmalarında , özenle ,sürekli olmak şartı ile uygulamaktadır. Sunmuş olduğumuz tüm hizmet ve ürünlerin, kaliteleri, tarafımızca ve de bağımsız kalite kontrol firmaları tarafından periyordik denetleme ve değerlendirme sistemine tabi bulunmaktadır.


ÜRÜN KALİTESİ:
Ürünlerimizin ülke ve dünya standartlarına uygun ayrıca güvenli olması, tüm birimlerimizde ve çalışanlarımızda ilke olarak benimsenmiştir. İnsan sağlığını etkileyen kalite zincirinin bir halkası olduğumuzun bilincindeyiz. Faaliyetlerimizde ulaştığımız noktalar, bizim için mükemmellikte yeni arayışların başlangıcıdır .Bunu sağlamak için “sıfır hata” ve de “bire bir değişim” odaklı çalışma prensibi uygulamaktayız.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ:
Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; günümüz ve gelecekteki beklentileri , ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, en iyi hizmetin ve ürünün zamanında sunulması sağlanır. Müşteri memnuniyeti, önerisi ve şikayeti etkin bir şekilde değerlendirilir. Ürün ve hizmet memnuniyetsizliği durumunda , birlikteliğimizin sürekli olmayacağı bilinci ile her adımıda özenli ve dikkatli davranmaktayız. Bizler bugün yaptığımız satışı gelecekde arttırmak hedefinde olan firmayız. Bu nedenle müşteri memnuniyeti vazgeçilmezimizdir.

TEKNOLOJİ TAKİBİ:
Üstün teknolojik altyapımız, tüm ürünlerde özenle kullanılmaktadır. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin dünya standartlarında devam etmesi için ve rekabette avantaj sağlayacağı bilinciyle, her türlü teknolojik gelişmeler izlenmekte, geliştirilmesine yardımcı olunmakta ve uyarlamaktayız. Araştırma ve geliştirme bölümümünün kaliteli ekibinde olan bilgi birikimi sayesinde, üretimlerde en verimli ileri teknoloji kullanımı sağlanmaktadır.

EĞİTİM VE EKİP RUHU:
Yaptığı işin müşteriye sunulan hizmete katacağı değerin bilinciyle; ortaklık değerlerini benimsemiş, çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla gurur duymaktayız. Kurum içi eğitimlerimiz sürekli yapılmaktadır. Ekip anlayışı ve eğitim, her kademede ön planda tutularak, birimler ve kişiler arasında sinerjistik etki, destek ve dayanışma içinde faaliyet göstermekteyiz. Ekip çalışmasını arttırma amacıyla sürekli sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Bu aktiviteler tüm çalışanlarımızın ekip ruhunu arttırmamıza yardımcı olmaktadır.

SÜREKLİ GELİŞİM:
Gelişmede durağanlığın gerileme ile eş anlamlı olduğu bilinciyle, hizmet anlayışını ve üretim hedeflerini değişen koşullara ve teknolojiye uyarlarken, aynı zamanda kurumsal yapıyı yenileyerek gelişmeye devam etmekteyiz. Sürekli gelişim ile amacımız; artan rekabete karşı büyüme sağlayarak, her geçen gün gelişmekte olan pazara ve de müşteri taleplerine , kalıcı ve devamlılık sağlayacak bir yönetim yapısını sürdürmektir.

ÇEVRE:
Üretim, nakliye, haberleşme, yönetim ve pazarlama çalışmalarında çevre duyarlılığına özen göstererek işlerimizi sürdürmeye kararlıyız.

SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİNDE HAREKET ETMEK:
Eğitim, kültür, sağlık, sanat, tarih, çevre, spor, insani yardım gibi sosyal konularda, kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak kaynak sağlayarak, toplumun faydalanacağı projelerin gerçekleşmesini desteklemekteyiz.

Bir işletmenin var olabilmesi için gerekli olan “İşletme – Çalışan – Müşteri” üçlüsünün farkında olarak, Kalite Politikamızı;

*Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, İnsan sağlığını ön planda tutarak 'Kaliteli Ürünler' ve 'En Uygun Fiyat' ile karşılamak,

*Teknolojiyi kullanarak verimliliği artırmak,

*Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,

*Pazarlama konusunda yapıcı olmak,

tanımlamış bulunuyoruz.

E R C A M A Y
info@ercamay.com
Müşteri memnuniyeti vazgeçilmezimizdir.
CAM SANAYİ
E R C A M A Y